Ελεγκτής CPU σε DRAM 10.0.16299.309

Ελεγκτής CPU σε DRAM Ελεγκτής CPU σε DRAM driver manufacturer is (Τυπικές συσκευές συστήματος) and developed by Microsoft in the database contains 1 versions of the Ελεγκτής CPU σε DRAM matches the hardware PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_81E8104D&REV_04.Ελεγκτής CPU σε DRAM compatible with 7 hardwares driver contains 2 binary files, You can Download the latest drivers for your Ελεγκτής CPU σε DRAM.
Driver name: Ελεγκτής CPU σε DRAM
Version: 10.0.16299.309
Date added: 6-21-2006
Manufacturer: (Τυπικές συσκευές συστήματος)
Provider: Microsoft
Update date: 6-21-2006
Device class: System
Device GUID: 4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318
Hardware Id: PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_81E8104D&REV_04
Install Id: PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_81E8104D&REV_04\3&B1BFB68&0&00
Inf file name: machine.inf
Section name: NO_DRV
Capabilitys:
unknown
Services:
unknown
HardwareIDs:
PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_81E8104D&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_81E8104D
PCI\VEN_8086&DEV_2590&CC_060000
PCI\VEN_8086&DEV_2590&CC_0600
CompatibleIDs:
PCI\VEN_8086&DEV_2590&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_2590
PCI\VEN_8086&CC_060000
PCI\VEN_8086&CC_0600
PCI\VEN_8086
PCI\CC_060000
PCI\CC_0600
Operating system:
Microsoft Windows 8Windows 8 (build 9200), 32-bit
All versions:
Occurence: 1 users

Contain binary files


msisadrv.sys

msisadrv.sys belong to Ελεγκτής CPU σε DRAM module developed by Microsoft in the database contains 1 versions of the msisadrv.sys not signed and file md5 is df09c9836b2c16f80c5d618aace51d91
http://binarydb.com/file/msisadrv.sys-v5563685.html


isapnp.sys

isapnp.sys belong to Ελεγκτής CPU σε DRAM module developed by Microsoft in the database contains 1 versions of the isapnp.sys not signed and file md5 is e4bd3b66ab66aa32692c77142464de76
http://binarydb.com/file/isapnp.sys-v5563686.html


If you think this website has helped you link to us in your blog or forum
Latest reviewed drivers